Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Veliko Tarnovo
Grad je smešten u centralnom severnom delu Bugarske, na 220 m. nadmorskoj visini. Udaljen je 242 km. severoistočno od Sofije i 229 km. jugozapadno od Varne. Lociran je u brdovitom terenu, krož grad prolazi reke Jantre i njenih pritoka. Reka odvaja nekoliko brda, prirodno zaštićene sa triju strana od njenih voda. Kuće su amfiteatralno smešteni i to čini pogled na grad izuzetno slikovit.
Iskopine na trima brdima – Carevec, Trapezica i Sveta gora, pokazuju da je tamo još u dubokoj prošlosti imao stanovnika.
Svoj uspon grad počinje posle uspešnog ustanka braća boljara Asen i Petar. Tada Veliko Tarnovo je postao prestonice Drugog Bugarskog carstva. Smatra se da kao srednovekovne lepote i blisavosti, grad otstupao jedino na Konstantinopol.
Za vreme Preporoda grad počinje novi ekonomski i kulturni uspon. Razviju se različite zanate i trgovina prosperira. Grad postaje duhovni centar borbe za crkovne samostalnosti i nacionalno oslobođenje.
U junu 1877 g. je Veliko Tarnovo oslobođeno i je tu primljena Trnovska konstitucija.
Brdo Carevec, na koji su bile smešteni carskih dvoraca privlača puno turistiju. Tu sa ostaci tronske sale i crkve dvoraca. Na bilu brda je lociran patrijaršeski dvorac, koji dominira sa lepotom. U celom kompleksu su otkrivljeni 47 crkava i 400 stambenih prostorija. Brdo je zaobilazeno od tvrđave, sa odbrambenim kulama. Najpoznatija od njih je Balduinova kula.
Na brdo Sveta gora, severno od Careveca, je locirana zgrada Velikotarnovskog univerziteta Sv. Sv. Ćirila i Metodija.
Ima puno arhitekturnih i kulturnih spomenika od vreme Preporoda. Sa velikom kulturnom i istorijskom vrednošćom su Konaka i Kuća sa majmunčetom. Interesantne turistiju su isto Samovodske čaršije, Hadžinikolevskog hana i mnogo crkava, najstarijh od kojih su Sv. Petar i Pavel, Sv. Dimitar Solunski, Sv. Georgi i Sv. 40 mućenika.
U večeri audiovizualni spektakal Zvuk i svetlost, pokazuje važnih istorijskih događaja sa neverovatnim pogledom na veličanstveno brdo Carevec.
Mogućnost za ekskurzije: Arbanasi, Patriaršeski manastir, Preobraženski manastir, Ljaskovski manastir, Kilifarevski manastir, Plakovski manastir, Kapinovski manastir.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!