Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Uzana
Oblast Uzana predstavlja veliki proplanak, smešten na 1420 m. nadmorskoj visini u podnožju vrha Ispolina u Staroj planini. Udaljena 20 km. od grada Gabrova. Tu je geografski centar Bugarske. Vazduh je čist, planinski, a priroda je divna. Od Uzane polaze turistički maršruti ka turističkoj kućici Mazalat, vrhu Ispolinu i Šipki i dr.
U letu Uzana nudi odlični uslovi tima, koji vole jahanje i mir i odmor. U šumama ima puno gljive, šumskih voća i šumskih plodova, a livade su pune sa biljaka i retkih poljskih cveća.
Tokom zimske sezone Uzana nudi odlični uslovi za zimske sportove. Ima nekoliko male ski staze i jedna sa dužinom 1 200 m. Do ski staze ima ski garderobe i jednu malu čajdžijnicu, gde mozete da se odmorite, uživajući u prirodi i čistom vazduhu. Nude se isto šetnju sa upreženjim konjima i vožnja motornim saonicama.
Do Uzane ima dobro odražavani asfaltni put i regularni prevoz od grada Gabrova.
Ima nekoliko hotela, počivališta i turističke kućice, koji nude mogućnosti za noćenja.
Mogućnost za ekskurzije: Etara, Boženci, Trjavna, Sokolovski manastir, Drjanovski manastir, pećina Bačo Kiro, Šipka.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!