Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Tsarevo
Grad Carevo bio je poznat kao Vasiliko ili Mičurin. Smešten je na dvama poluostrvima u okolini lepog zaliva. Udaljen je 70 km. jugoistočno od grada Burgasa i 17 km. od Primorska.
Na južnom poluostrvu ima ostaci tvrđave. Ona je podignuta na vrh rta Kastro i bila je sa četvorougaonom strukturom. Sa severa od Careva pronalazene su ostaci amfora i rimskih keramika od IV – VI veka.
Zaliv je nekada bio luku za velikim plovilima. Stene kraj obale su bile opasne i zbog toga luka nije bila popularna.
Crkva Sv. Trojca je podignuta u 1810 g. i sada se nalazi u kvartu Vasiliko. U nju ima sačuvane ikone, koji su slikale ikonografe kao što su Joan Zograf, Dimitar Zograf, Todor Zograf, koji su svedoćanstvo da je tamo bila starija crkva. Najpoštovanija je ikona Svetog Nikola, pokrovitelj mornara i ribara i ikona Joana Krstitelja.
Sada se u Carevo nalazi novu luku, zahvaljajući koju se razvije celi Strandžanski region.
Mogućnost za ekskurzije: Ropotamo, Silistar.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!