Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Tryavna
Grad Trjavna je preporodni grad, smešten u severnom delu Stare planine, na reke Trevnenska. Ima oko 12 000 stanovnika i je udaljen 240 km. od Varne, 230 km. od Sofije, 210 km. od Burgasa i 20 km. od Gabrova. Oko grada ima zelenih poljana, vekovnih četinarskih i širokolisnih šuma. Vazduh je ovde čist, planinski, a klima je meka i prikladna oporavka bolesnih od bolesti pluća.
Naselje postoji još od epoha Traka. Dokumenata za to su otkrivjeni u XII veka. U vreme turske vladevine stanovnici Trjavne su štitili prohoda, koji je prolazio kroz grada, pa zbog toga su imale neke privilegije. Stanovništvo grada je bilo potpuno bugarsko i okupatura ni su ga mučile. U vreme Preporoda zanate se razvijale i gradić se proširavao. Trevnenske kuće od tog perioda imaju sopstvenu arhitekturu. Prizemni spratovi su sa neregularnom formom i tamo su bile zanatlije i trgovaca. Gorni spratovi su sa isturenim erkerima, koji su na relefnim drvenim gredama. Pokrive su pokrivene pločama, koji su izdeljane od stena. Stari deo grada proglašan je arhitekturnim rezervatem.
Trg Kapitan Djado Nikola sa Kula sa satom od 1814 g. je jedan od simbola grada. Grbavi most, nazivan još kivgireni most, od koji počinje stari deo grada, je druga znamenitost, podignuta nad reke tačno iza Kule sa satom. Na trg je zgradu Trevnenske škole, jedna iz prvih svetskih škola u Bugaskoj.
Simbol grada je isto i crkvu Sv. Arhangel Mihajl, koja je u centru grada, podignuta u 1814 g. Duborezani ikonostas i vladiški tron, koji su u crkvi, su između remek – dela trevnenskog duboreza.
Do crkve je preporodnu Rajkovu kuću, u koja je rođen prvi bugarski himičar – profesor Penčo Nikolov Rajkov.
U blizini je i spomen – kuću Angela Kančeva sa ekspozicijom, posvećena delima jednomišljenika Vasil Levski, Angel Kančev.
Muzej, koji se mora poseti je Daskalovu kuću, podignuta u 1808 g. U nju se mogu videti poznati duborezani sunca. Kuća je muzej duboreza. Neverovatni plafoni su rezultat opklade među dvojih od tadašnjih najboljih majstora – Dimitar Ošaneca i Ivan Bočukoveca. U toku 6 meseca su radile zasebno u dvema najvećim sobama kuće, kao nisu mogli da gledaju rad drugoga.
Interesantna je i spomen – kuća Petko i Penčo Slavejkovi. Možete posetiti ekspoziciju pesničkog dela dvojih pesnika. Sin – Penčo Slavejkov, je bio predložen za Nobelovu nagradu, ali je umreo pre da joj dobije.
Kalinčeva kuća se nalazi na staroj ulici i je sada galeriju slika, koja je dario Totjo Gabenski.
Muzej Trevnenska ikonopisna škola ima 160 ikona starih majstora i je smešten u Carskom paraklisu, koji je udaljen od centra grada.
U zgradi bivšeg gradskog kupatila, na obali reke, je lociran Muzej Azijatske i Afrikanske umetnosti.
Trjavna je grad, koji je skupjao lepih primeraka duboreza, ikonopisa i samosvojne arhitekture. Danas je grad turistički centar sa puno savremenih hotela, privatnih vila, kvartira, restorana i mehana.
U Trjavni ima Srednja škola primenjenjih umetnosti. Udaljeno 20 km. od Trjavne je turističko naselje Vonešta voda, čijih mineralnih izvora leće puno bolesti. Grad je povezan sa svim delovima Bugarske pomoću saobraćajnog i železničkog sistema.
Mogućnost za ekskurzije: Etara, Boženci, Veliko Tarnovo, Sokolski manastir, Drjanovski manastir, pećina Bačo Kiro, Šipka.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!