Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Sofia
Bugarska prestonica se nalazi u Sofijskom polju, na 550 m. nadmorskoj visini i je zaobilazena od planine Ljulin i Vitoša. Kotlinski položaj grada i blizine planine, prave klimu meka i prijatna. Ima oko 1 200 000 stanovnika.
Prvi dokazi ljudskog života su od pre 5 000 godina. U XVIII veka pre nove ere oko termalnih izvora grada je bio tračko naselje plemena Serdi. Kasnije su Rimljani odredile naselje kao centar sa strateškom značaja, pretvorili ga u grad i ga nazvali Serdika. U 809 g., u vreme hana Kruma, grad dobije slovenski naziv Sredec, a u kraju XIV veka grad je nazvan Sofija, u ime boginju mudrosti.
Termalne mineralne izvori su u centru grada i u kvartovima Gorna Banja, Knjaževo, Ovča kupel i grad Bankja.
Jedna od znamenitosti prestonice je najstariji spomenik od IV veka pre nove ere – rotonde Sv. Georgi. U VI v. je hrišćanski hram. U vreme uprave Selim I je bila džamija. Makar mala, rotonda je ukrašena starim freskama od različitih epoha.
Hram – spomenik Aleksandar Nevski je sa dužinom 72 m., širinom i visinom 55 m., i je građen od 1904 do 1912 g. Kupule i slavoluke mu sa pozlatene, a unutrašnost mu je prelepa.
Crkva Sv. Petka Samardžijska od XIV veka, ima freske, koji su u 3 plasta od XV – XVII v.
Drugi znameniti arhitekturni spomenici su: ruska crkva Sv. Nikolaj, sačuvana Banja baši džamija, zgrada Narodnog pozorišta, u podnožju Vitoša je i Bojanska crkva, od početka XI veka. Freske su neverovatno realistične.
U centru grada je najveći kongresni centar Balkana – Nacionalnog dvoraca kulturi.
U blizini grada se nalazi Pančarevsko jezero i Iskarsko veštaćko jezero.
Mogućnost za ekskurzije: Vitoša, Koprivštica, Polska skakavica, Rilski manastir.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!