Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Rousse
Grad Ruse je smešten na desnoj obali reke Dunava. Ima oko 162 000 stanovnika i je udaljen 105 km. severno od Veliko Tarnovo, 202 km. zapadno od Varne, 320 km. severoistošno od Sofije.
Predpostavlja se da oko VI – V veka pre nove ere, u taj zemlji je bio tračko pleme Geti. Kasnije, u vreme Rimljana, tu je izgrađena tvrđava Saksaginta Prista. Bila je srušena Slovenima, ali je ponovo podignuta od Bugara u XI –XII v.
U XIX v. Ruse postaje pristanišni grad i do njega se izgrađiva prvu železničku liniju od Varne. Tu je bio prvo osiguravajuće društvo, prva bugarska banka, prva meteorološka služba, prve bugarske novine. Podignuti su puno zgrada u evropskom stilu. Najinteresantnije su: Ekonomska škola, zgrada poslastičarnice Teteven, Muzička škola, Staro pozorište, Zgrada dohodaka, hotel Sevastopol i dr.
Danas je grad administrativni, saobrađajni i turistički centar. Interesantne posetioca su: Tvrđava Leventabija, Nacionalni muzej saobrađaja i komunikacije, Istorijski muzej, Spomen – kuća Baba Tonka, spomen – kuća Zahari Stojanov, Galerija slike, crkva Sv. Trojca i dr.
U blizini Ruse, u dolini reke Rusenskog Loma, na teritoriju od 3260 hektara je smešten Prirodni park Rusenski Lom. Tu su i Ivanovske stenovite crkve, koji su priznati od UNESKO kao važan istorijski spomenik.
U blizini grada su park Lipnik, pećina Orlova Čuka, srednovekovni grad Červen i Besarbovski stenoviti manastir.
U Ruse ima puno hotela i restorana.
Mogućnost za ekskurzije: Besarbovski manastir, Crkve u Ivanovu, Srednovekovni grad Červen.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!