Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Krapets
Selo Krapec je udaljeno 10 km. severno od Šable i 90 km. severoistočno od Varne. Ribarsko naselje, koje se nalazi na samoj morskoj obali, je zaobilazano od njiva i bašta. Obala je strma, plažna ivica je uzka, duga 6 km. i dostiže do Dorankulaka. Ima puno nedotaknutih peščanih dina, u kojih gnezdu i zimaju ptica.
Na oko kilometar severoistočno od Krapeca se nalazi Durankulaško jezero. Peščane ivice ograđivaju prirodni liman sa slabom slanom vodom. Dubina iznosi do 4 m. Jezero je bogato ribom i u okolini gnezde nekoliko vrsta ptica. U Durankulaškom jezeru ima ostrvo, na koje je otkrivljen praistorijski nekropol na oko 2500 godina (hram Kibeli).
Mogućnost za ekskurzije: Kamen brjag, rt Kaliakra, Taukliman.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!