Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Kavarna
Grad Kavarna se nalazi na 20 km. od grada Šable. Osnovan je u V veka pre nove ere, kada po tim mestima idu grčki iseljenici, koji izgrađuju staru tvrđavu Bizone. Katastrofalni zemljotres srušava grada i tvrđave, a neke od stena su potopene u moru. U II veka Rimljani su tu izgradili ponovo naselje, koje je postao važni vojni i kulturni centar oblasti, nazvana Mala Skitija. Kasnije su i Vizantijaca koristili tvrđavu. U XIV veka naselje postaje glavni grad polunezavisne dobrudžanske kneževine boljara Ivanko, Balik i Dobrotica, zvana Karvunska hora.
U ekspoziciji Gradskog istoričkog muzeja su izložene materijali, koji pokazuju vekovnu istoriju grada. Ima arheološki pronalazaci od najstarijih doba do Preporoda, kao i etnografski materijali – odeća, nakite, bitove tkanine i drugi eksponati.
Sada je Kavarna opština, centar bogatog poljuprivrednog rajona, u koji se razvije proizvodnja povrće, vinogradstvo, voćarstvo i proizvodnja žiterice.
Grad je smešten na 2 km. od mora, u kraju visokog Dobrudžanskog visoravana. Turistički deo grada se je obosobio oko zaliva, koji je formiran i od male reke, sa divnim nazivom Doline avliga. Presecane krečnjačke stene i cele obale su izuzetno slikovite, osobito ako se gleda sa unutrašnosti mora.
Mogućnost za ekskurzije: Kamen brjag, rt Kaliakra, Taukliman.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!