Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Hissarya
Grad Hisarja smešten je u centralnoj Bugarskoj, na 365 m. nadmorskoj visini. Ima oko 9 000 stanovnika i udaljen je 165 km. istočno od Sofije i 40 km. sa severa od Plovdiva.
Naselje je zasnovano u rimsku dobu i bilo je tvrđavu. Otkrivjeni su ostaci rimskih banja i velikog amfiteatra. U vreme turske invazije naselje je bilo spaljeno. U XVII veka grad je bio ponovo podignut i nazvan Hisarja (Tvrđava).
Danas je Hisarja balneološki centar, sa više od 20 termskih izvora. Temperatura vode je među 24 C i 49 C. Voda je slabo mineralizirana, nema miris i boja i koristi se za lečenja sa popijenom i balneološkim procedurama. Pomažu osnovno kod problema sa bubrezima, jetre, problemi željudaca i pankreasa.
Zima u Hisarja je meka, snežni pokrivač se retko zadržava, a leto je prosečno vruće. Grad je zaštićen Stare planine, koja je prirodni štit za hladne vazdušne mase sa severa.
Gradskog Istorijskog muzeja je interesantan posetioca sa ekspozicijama arheologičnih materijala, koji pokazivaju razvitak naselja od drevnih vremena.
Antičke rimske tvrđave Avgusta je jedan od najbolje sačuvanih spomenika te vrste u Bugarskoj, pa zbog toga je proglašena arhitekturnim rezervatom.
Mogućnost za ekskurzije: Trakijska grobnica, Ruskata crkva, Rozovata dolina, Rajskoto prskalo, Starosel.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!