Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Constantin and Elena
Na 8 km. južno od Zlatnih pjasaca i 9 km. severoistočno od Varne nalazi se najstarije bugarske crnomorske letovalište Sv. Konstantin i Elena. Njegovo izgrađivanje je počeo još u 1908 g. Lociran je u prostranom parku, u teritoriji gde ima puno četinaristih i listopadnih drveća – čempresa, jele, kedra i dr. Množina mineralni izvori se koriste za otvoreni bazeni sa toplom vodom i za banje, koje nude lečenje i mirni ambijent. U kompleksu ima puno hotela, vile, kućice za letovanje i restorana. Ljudi, koji vole sporta mogu igtari tenis, odbojka, mini golf, serf ili vodene skije.
Plaža kompleksa je sa zlatmom sitnom peskom. Mali zalivi sa udubljene u obali i su izuzetno divne.
U rajonu kompleksa se nalazi manastir Sv. Konstantin i Elena i dvorac Evksinograd.
Mogućnost za ekskurzije: Varna, Zlatni pjasci, Pobitite kamani, Aladža manastir.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!