Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Bozhentsi
Boženci je zaseljak, koji je zagrljen od severnih nagiba Centralne Stare planine, na 750 m. nadmorskoj visini. Udaljen 15 km. jugoistočno od Gabrova, smešten u kotlini, kroz koja teče mala reka.
Boženci je slikoviti arhitekturno – istorijski rezervat, sačuvani su puno spomen – kuća bugarskog preporodnog duha. Prema legende selo je zasnovano od boljarke Božane. Posle osvajanje Trnova u 1393 g., ona se je naseljila tu sa svojim devet sina. Selo se je proširilo, pošto kroz njega je prolazio važan put, koji je prolazio preko Stare planine. Stanovnici su razvijale stočarstvo, zanate i trgovina. Oni su gradile lepe bugarske kuće sa visokim kamenitim ogradama, sa kovanim portama i sa dućanima ispred njih. Sa svojom neponovljivom ambijentom, zaseljak i danas nas vraća nazad u vremu. Tu je sačuvan nepokorni, slobodoljubivi duh ponosnih planinaca.
U dvema spomen – kućama od XVIII i početka XIX veka ima ekspoziciju sa bogatim slikovitim materijalom i stvarima, koji pokazuju bitak istaknutih boženskih porodica, čijem prilogama su bile građene crkava, škola, kuća.
Zaseljak se poseti od puno turistiju, kojih se sviđa sačuvanu arhitekturnu baštinu. U Boženci se može odmorite u preporodnim kućama, u kojima ima mehane, kafići i stari dućani.
Mogućnost za ekskurzije: Etara, Trjavna, Sokolski manastir, Drjanovski manastir, pećina Bačo Kiro, spomenik Šipka.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!