Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Bourgas
Burgas je četvrti po veličini grad u Bugarskoj. Nalazi se na 390 km. istočno od Sofije, 21 km. južno od Pomorija i na 30 km. severoistočno od Sozopola. Lociran je u zapadnom delu Burgaskog zaliva i je obilazen od Atanasovskog jezera sa severa, Burgaskog sa zapada i Madrenskog sa jugozapada.
Grad je nasljednik rimskog naselja Deultuma i vizantijskih naselja Farosa i Straviaka. Tu je u srednjim vekovima bila sagrađena tvrđavu Pirgos, koje znači kamenitu kulu. Ona je bila isto i osmatračnicu. Pre Krimskog rata (1854-1856 g.) Burgas je ovisio od Anhijala (Pomorie) i bio je sa četiri puta manje stanovništvo. Posle Oslobođenja i osobito posle izgrađivanja luke u 1906 g. i železničke linije u 1910 g., grad postaje centar južnog bugarskog Crnomorja sa dobro razvitom industrijom i trgovinom. Danas je Burgas naučni i kulturni centar. Ima visokih škola, pozorišta, operu, simfonični orkestar. Grad je pre svega važnu luku i centar morskog turizma bugarskog južnog Crnomorja. Klima je povoljna, pošto je zimu meku, a leto sunčevo i dugotrajno. Burgaska plaža ima tamnih pjasaca, koji se brzo zagrevaju i poseduju lekovitu snagu.
U gradu ima puno hotela, koji nude mogućnosti za punovažni odmor i zabave.
Osim sve toga tu se mogu posetiti: Istorijski muzej sa bogatom kolekcijom eksponata od drevnih kolonija, kao osobito interesantne su crnofigurne vaze od IV veka pre nove ere, nadgrobne ploče, zlante figure. Etnografski muzej poseduje interesantnu ekspoziciju, ali su najinteresantnije kukerske maske. Prirodnjački muzej predstavja raznolikost flore i faune iz regiona Burgasa.
Morska bašta grada ima puno spomenici i figure poznatih bugarskih preporoditelja i revulucionara, a osim toga ima aleja sa lepim cvećama, drvećama i žbunjima. U gradu ima katedralu Sv. sv. Ćirila i Metodija, stvaralaca slovenske azbuke, Jermensku crkvu, Istočno – pravoslavne crkve Sv. Deva Marija i Sv. Ivan Rilski.
Na 16 km. severozapadno od Burgasa se nalaze Burgaske banje. Oni su izgrađeni u blizini izvora, čija je temperatura 41 C.
Putovanje ka Burgasu se može izvršiti na različiti načini. Aerodrom Burgasa prima polete u tokom cele godine. Autobuska i železnička stanica se nalaze u blizini. Vozovi i autobusi putuju u svim pravcima države.
Mogućnost za ekskurzije: Nesebar, Sozopol, Ropotamo.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!