Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Balchik
Grad Balčik, jedan od najslikovitih na bugarskoj crnomorskoj obali, nalazi se na 18 km. od Kavarne i na 29 km. severno od Varne. Smešten je terasasto.
Još u vreme Traka na platu je imao naselje. U V veka pre nove ere u tim zemljama idu grčki preseonici, kojima se sviđa mesto na morskoj obali i oni tu osnivaju grad. Plodna zemlja je zasađena vinogradom, od kojeg su mesne pripremale prelepo vino. Njihov je pokrovitelj bio Dionisija, koji je bio isečen na monetama. Grad je bio nazvan u njegova čast Dionisipolis. Grad je postao važan centar, koji je privlačao sa svojim bogatstvima. Posle red invazija i razruha, grad je počnao da zapada. U srednjim vekovima njegov vladar je boljara Balik, od kojeg de grad dobio svoje sadašnje ime. Posle 1912 g., zbog šteta, kojih Bugarska dobije u Balkanskom ratu, grad je postao deo od teritorije Rumunije. Tada u toj zemlji ide rumunske kralice Marija, zapljenjena je od lepote obala i sagrađiva tu svoju omiljenu letnu rezidenciju sa bogatom Botaničkom baštom. Posle 1940 g. Balčik je postao opet deo teritorije Bugarske.
Danas grad privlača turistima sa neponovljivostima starinskim kućama i ulicama, koje čuvaju njihovu starinsku atmosferu. Ima puno interesantnih objekata – Etnografski muzej, staru tursku džamiju, crkvu Sveti Nikola. Najposečivanije objekte su Dvorac i Botaničku baštu – najveću po veličini na Balkanskom poluostrvu i na drugom mestu po veličini u svetu. Tu se može videti puno retkih biljnih vrsta.
Turistima Balčik nudi puno privatnih kvartira i hotela, gde oni mogu da nalaze domaćni ambijent.
Plaža pored grada je duga 4 km. Luka se upotrebljava od prosečno velikih putničeskih i trgovačkih brodova.
Na 4 km. južno od grada se nalazi oblast Tuzlata, čuvena po svojom lekovitom blatu, koje se prilaga kod bolesti kostiju.
U Balčiku ima još mineralni izvori, čija je temperatura do 31 C i se koristi za lečenja sa pijenom.
Mogućnost za ekskurzije: Kamen brjag, rt Kaliakra, Taukliman, Pobitite kamani, Aladža manastir, Albena, Zlatni pjasci, Tuzlata.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!