Važno: Za rezervisanje, molim Vas da koristite odgovarajuću formu za rezervacije ispod opisa svakog hotela ili oferte! Sve rezervacije ostvaraju se online u realnom vremenu. U rezervacionom sistemu publikovane su samo hotela sa slobodnim mestima i aktuelnim cenama. Ukoliko sistem dozvoljava da rezervisate, to znači, da je soba slobodna i rezervacija potvrđena!

Sunny Tours Ltd.
5000 Veliko Tarnovo, 8 Ilyo Voivoda Str., Bulgaria
Hotline: +359-62-590030, Fax: +359-62-677796
Arbanassi
Na Arbanaškom visoravanu, na 420 m. nadmorskoj visini i 4 km. severoistočno od Veliko Tarnovo, smešteno je selo Arbanasi. Zasnovano u XIV veka od Bugara-boljara, selo je sačuvano tokom vekova, zahvaljajući razvitaka zanata kovačima, zlatarima, kazandžijama.
Danas, to što je privlačno turistima, je neponovljivu preporodnu arhitekturu od XVI i XVII v. Kuće su sa visokim kamenitim ogradama, slične tvrđavama. Unutrašnosti kuće – prozori, vrata, plafon su ukrašene bogatim duborezima, a zidovi su dekorisane gipsoelementima. U selu su sačuvane oko 50 takvih kuća, neke od kojih su nacionalnih spomenika kulture. Dve najinteresantnije spomen – kuće su Kostancalijeva i Hadžijilijeva. Ima 5 crkava i 2 manastira, najstarija crkva je Roždestvo Hristovo, a najveća je Sv. arhangeli Mihajil i Gavrajil. Ostale 3 crkve su: Sv. Atanas od 1637 g., Sv. Georgi od 1661 g. i Sv. Dimitar od 1612 g.
U okolini naselja se nalaze 2 manastira – Uspenie Bogorodično i Sv. Nikolaj.
Selo Arbanasi je arhitekturni rezervat i je upisano u spisak nacionalne baštine UNESKO.
Mogućnost za ekskurzije: Veliko Tarnovo, Patrijaršeski manastir, Preobraženski manastir, Ljaskovski manastir, Kilifarevski manastir, Plakovski manastir, Kapinovski manastir.
Izaberite kategoriju: 
 

No results found

Nema pronađenih rezultata. Molim Vas, izaberite drugu destinaciju!
1. Izaberite destinaciju:
2. Izaberite datum:
Noćenja: 

Izaberite datum dolaska i datum odlaska i vidićete cene za sobu i period smeštaja sa mogućnošćom da izabirate prema ceni!